Skip to the content

Lokalpolitik er din politik

Lokalpolitik er din politik

Dine lokale politikere kører ikke rundt i ministerbiler i hovedstaden eller sidder i flyvemaskiner på vej til udenlandske topmøder - lokalpolitikerne kan du finde i dit lokale supermarked. Du møder din kommune hver dag, for de er nemlig dér, hvor du er. 

Kom med til møde

Det er kommunalbestyrelsen, også kaldet byrådet, der har ansvaret i din kommune. Alle medlemmer i byrådet er folkevalgte. Byrådsmøderne er offentlige, og kan overværes af alle. Til byrådsmøderne har du også mulighed for at stille spørgsmål. Inden et byrådsmøde kan du læse dagsordenen for mødet, og bagefter kan du læse et mødereferat. Du kan også altid læse referater fra de tidligere byrådsmøder.

Meget at takke din kommune for

Det er din kommune, der henter dit affald, og den, der sørger for, at vejen til dit arbejde er god at køre på. Du kan takke din kommune for, at dine børn bliver passet, og at den sørger for, at børnene kan gå til fodbold og gymnastik i den lokale idrætsforening. Det er din kommunes fortjeneste, at du kan låne de bøger, du synes er spændende, på biblioteket, og at redningsberedskabet kommer dig til undsætning, når det brænder på. Kommunen sørger for din velfærd. Sagt med andre ord er det dem og lokalpolitikken, der sikrer, at din by er en god by at leve i, og at den bliver ved med at være det.

Engagement er lig med indflydelse

Lokalpolitikken i din kommune er den politik, der er tættest på dig. Lokalpolitikerne sørger for, at kommuneskatten fordeles mellem posterne i kommunen, og de skal bruge din hjælp til at sikre sig, at de fordeles rigtigt. Når du engagerer dig i lokalpolitikken i din kommune, får du indflydelse og er med til at bestemme, hvordan de penge, du betaler, bruges. Kommunen består af borgere, er til for borgerne, og er din, min og vores kommune. Så hvorfor ikke være engageret i den?