Skip to the content

Få styr på budgettet inden du køber bolig

Økonomi Få styr på Budget

Vær sikker på at budgettet holder før, under og efter køb af bolig og flytning. 
Vi giver dig tips og trick her.

Selve lånet

Her er der flere forskellige poster, hvoraf tinglysning står for fem; tinglysningsafgift af realkreditpantebrev, af realkreditlån, af ejerpantebrev, af realkreditlån og af boliglån. Dertil kommer et lånesagsgebyr på realkreditlån, kurtage og kursskæring, og andre omkostninger og gebyrer ifm. etabling af boliglån. Der skal også betales for en garantistillelse, og et kursfradrag for kurssikring.

Udgifter ved tinglysning af skøde og øvrige poster

Ved tinglysning af skødet skal der både betales et fast gebyr og en afgift på 0,6% af ejerskiftesummen. Den samlede tinglysning beregnes derfor efter følgende princip: grundbeløb + ejerskiftesum * 0,6%.

Der skal også betales for en byggesagkyndig, og selvom det ikke er afkrævet af køber, er det normalt også at betale for advokatbistand og ejerskifteforsikring. Det kan godt betale sig at få en boligadvokat til at gennemgå alle dokumenter og samtidig få rådgivning, og prisen på en boligadvokat kan dermed sagtens tjene sig hjem i sidste ende, skulle der være fejl og mangler ifm. købet.

Ejerskifteforsikringen – en væsentlig post

Det samme gælder for ejerskifteforsikringen, da man med den i hånden kan undgå store økonomiske overraskelser ved udbedring af fejl og mangler på huset. En ejerskifteforsikring kan dog kun købes, hvis man køber en villa eller et rækkehus. Prisen på en ejerskifteforsikring deles af køber og sælger, og dermed bliver begge parter stillet bedst muligt, hvis der opdages skjulte fejl og mangler. En ejerskifteforsikring dækker dog ikke alle husets skader. Finder man skader, forårsaget af almindeligt slid, men også dårlig vedligeholdelse, kan man altså ikke forvente at få skaden godtgjort, selvom man har tegnet en forsikring. Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad man kan få dækket, så man dermed undgår at blive skuffet i sidste ende.

Flytning, indflytning og istandsættelse

Man flytter som regel fra et andet sted, og dermed har man ofte en varierende mængde møbler og andet, der skal transporteres fra den gamle bolig til den nye. Derfor er flytning en væsentlig post i regnearket. Det kan dog gøres billigt, hvis man selv kan klare opgaven. Flytter man fra en landsdel til en anden, skal man beregne højere priser, hvis man f.eks. skal flytte fra København, til Aarhus eller Aalborg – eller omvendt.

Det er sjældent, det kan lade sig gøre at få solgt den gamle bolig inden man når at flytte ind i den nye, så derfor skal man også tage ekstra husleje med i regnskabet. Selvom det blot er en enkelt måned eller flere, kan det altså godt have indflydelse på flytteøkonomien.

Dertil kommer naturligvis udgifterne til al istandsættelse af den nye bolig, ligesom man, hvis man fraflytter en lejebolig, også kan have udgifter ifm. udflytningen. Alt efter den nye boligs tilstand, og ens egne ønsker, er denne post selvfølgelig helt individuel.

Om skribenten

Flytteguiden

Flytteguiden

Flytteguiden er en platform for alle flyttende borgere i Danmark. Her finder man relevante informationer i forbindelse med et boligskifte.